سلام، من منصوره هستم

روزنامه‌نگار‫/‬ نویسنده

تخصص‌های مت

اینکاری است که من انجام می‌دهد

خبر و گزارش

پوشش خبرهای بین المللی، پیگیری خبرهای روز، تحقیق و نوشتن در مورد موضوعات مختلف

خبرنگار آنلاین

آشنا به فضای دیجیتال و آنلاین

شیکه‌های اجتماعی

استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با مخاطبان

بازاریابی آنلاین

تحقیق و در ارتباط بودن با مخاطبان در فضای مجازی