بلاگ

ایران :بخش‌ها

اسکی در ایران که به جهان معرفی نشده است

Feb 22, 2015

امروزه ۷۰ کشور در جهان دارای پیست اسکی طبیعی یا مصنوعی هستند که در بین این کشورها، نام ایران نیز به چشم می خورد. اگر چه ایران ۲۶ پیست اسکی دارد، اما تنها شش پیست توانسته اند به استاندارهای تعیین شده از سوی فدراسیون جهانی اسکی دست یابند. این پیست ها در ایران با عنوان پیست های اسکی بین المللی شناخته شده اند و براساس قوانین فدراسیون جهانی اسکی، تنها این شش پیست اجازه برگزاری مسابقه ها را دارند. بیش تر پیست های اسکی در ایران پیش از سال ۱۳۵۷ ساخته شده اند. این مطلب در ایران وایر منتشر شده است.